Khúc xạ kế đo độ ngọt RBX2862A – Gía: Xin liên hệ

Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 28 tới 62%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt RBX0032A – Gía: Xin liên hệ

Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 32%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt RBX0018A – Gía: Xin liên hệ

Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 18%
Độ phân giải : 0.1%
Độ chính xác : ± 0.1%
Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt RBX0010A – Gía: Xin liên hệ

  • Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%
  • Độ phân giải : 0.1%
  • Độ chính xác : ± 0.1%
  • Tự động bù trừ nhiệt độ

Máy đo độ ngọt Hanna HI96801 – Giá: Xin liên hệ

Cell mẫu: Vòng SS và lăng kính đá thủy tinh
Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng