Trang chủ / Máy đo môi trường / Máy đo nồng độ cồn / Khúc xạ kế đo độ cồn RAL0080 – Gía: Xin liên hệ
RAL0025
Khúc xạ kế đo độ cồn RAL0080 – Gía: Xin liên hệ

Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-80%
Độ phân giải : 1%
Độ chính xác : ± 1%
Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Được sử dụng để đo độ Cồn trong rượu và được dùng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất rượu.

Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-80%
Độ phân giải : 1%
Độ chính xác : ± 1%
Tự động bù trừ nhiệt độ : không
Được sử dụng để đo độ Cồn trong rượu và được dùng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất rượu.
Hộp đựng, pin

Bình luận